ติดต่อเรา

เผยแพร่เมื่อ 15-07-2021 ผู้ชม 908

ติดต่อประสานงาน

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่อยู่ : 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0-5570-6555 ต่อ 2010
เว็บไซต์ :  http://edu.kpru.ac.th/computer/

แผนที่

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

นายไกรวิทย์ กุลสุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Email: MarkScola5678@gmail.com

Tags : ที่อยู่ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร