คุณลักษณะบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2021 ผู้ชม 685

 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
 

อ่อนน้อม  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  อุทิศตนให้กับงาน  รอบรู้วิชาการ  เชี่ยวชาญวิชาชีพ

 

Tags : คุณลักษณะบัณฑิต คณะครุศาสตร์