ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 34

Tags : การเรียนการสอนไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล 2013 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 60 อาจารย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย