ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 89

Tags : ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เมธี มธุรส มคอ.3 การเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ยลดา กระต่ายทอง ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มคอ.3 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 56 , 57 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561