เผยแพร่เมื่อ 26-04-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์ยลดา กระต่ายทอง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฌิมา ปานเงิน ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561 อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย