ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567

          โรงพยาบาลกำแพงเพชร  ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567  โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผ่านทางช่องทาง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 1 Share

ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสา GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2567

           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสา GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2567  หากนักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 1 Share

ประชาสัมพันธ์การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจับแห่งชาติ วช.

          สำนักงานวิจัยแห่งชาติ  ประชาสัมพันธ์การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. ประจำปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open house 2024 ) และการเปิดรับข้อเสนองานวิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2568 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 1 Share

เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึษา เข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ประจำปี 2567

                 สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึษา เข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ จ่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร และ อาชีพอิสระอุ่นใจ ให้ประกันสังคมมาตรา 40 ดูแล ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 230,000 บาท โดยสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2567 

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 1 Share

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567

          ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยสามารถกรอกประวัติตนเองจำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นศีดีหรือไปฟลชไดร์ฟ ไปยังสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2567 41 20 Share

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567

           สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ขอประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2567 195 23 Share

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2567

          ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2567 โดยสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567  ผ่าน OQ-Code ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 2 28 Share

ขอเชิญร่วมโครงการ จังหวัดกกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ครั้งที่ 8

          ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ขอเชิญร่วมโครงการ จังหวัดกกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ครั้งที่ 8 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567  เวลา 07.15 น. ณ วัดเกาะรากเสียดนอก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 2 47 Share

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16

           สมาคมผู้ปกครองและครูดอนบอสโก กรุงเทพ   เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16 ในวันอาทิตย์ที่ 9  มิถุนายน 2567  ณ สวนหลวง ร.9 (ฝั่งประตูดาวเรือง) โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤษภาคม 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 2 36 Share

มีต่อ

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบ MOOC วันที่ 7 พ.ค. 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบ MOOC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 (รูปแบบออนไซต์) ณ ห้องประชุมชั้นสอง คณะครุศาสตร์ สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฯ คลิก! https://bit.ly/44qEwCe

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 2 161 Share

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการTRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร ? และเทคนิคการยกร่างสิทธิบัตรเชิงรุก

           หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร ? และเทคนิคการยกร่างสิทธิบัตรเชิงรุก” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และการร่างคำขอรับสิทธิบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักวิจัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกาซะลอง ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ หากบุคลากรท่านใดสนใจ สามารถลงท ะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://citly.me/rw9n1 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 2 44 Share

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 จำนวน 5 รางวัล โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อมูลที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 2 92 Share

ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ 2025-2026 FLTA

           สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ 2025-2026 FLTA ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (ตามเวลาประเทศไทย)

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 2 83 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคเขียนคู่มือปฎิบัติงานจากงานประจำ

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคเขียนคู่มือปฎิบัติงานจากงานประจำ ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM โดยสามารลงทะเบียได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2567 ตามช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 2 93 Share

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

         สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ.2567  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2567 

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 2 105 Share

ขอประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ AI Science Space ในงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้” ขึ้น โดยวิทยากร ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สถวรรณราช ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 2 113 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567

           สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมตามที่กำหนด และช่วงระยะเวลาการอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้ด้วยตนเองผ่านทาง QR Code ท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 2 109 Share

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์นวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์นวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถส่งบทความเพื่อเข้าร่วมได้ทางช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2567 2 151 Share

มีต่อ

กำหนดการให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) กำหนดการให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2567 2 109 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนัดศึกษาที่ได้รับทุน "ทุนหนุดหนุนการวิจัย" ตามโคงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 2 179 Share


คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566  ประเภท "นักบริหารภาครัฐ" 

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 2 19,628 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565

ประกอบด้วย ดร.ยุทธนา  พันธ์มี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ศรีแก้ว และดร.ภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 2 1,516 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ และอ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม ได้รับรางวัลผลงานดีมาก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 21 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2566 2 300 Share

มีต่อ

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกาษาที่ได้รับ "ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม"

สร้างสรรค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงแก่เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ Sandbox Project ปี 2 ภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักงานเครือข่ายองการค์งดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 2 184 Share


ขอแสดงความยินดีกับทีม Blueswan Team

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ แสดงความยินดีกับตัวแทนทีม BLUESWAN นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้แก่...

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 2 181 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาศได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 2 200 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2566 2 250 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนายไกรฤกษ์ สกุลพุฒินาท นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กับรางวัลการแข่งขัน A-MATH

จากการแข่งขัน A-MATH OPEN การแข่งขันรายการ เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 2 1,257 Share

มีต่อ

กิจกรรมการบรรยาย Case Study การศึกษารายกรณี

วันที่ 14 พ.ค.2567 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  จัดกิจกรรมการบรรยาย Case Study การศึกษารายกรณี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมตัวก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาีพครูในสถานศึกษา และฝึกการเขียน และการศึกษารายกรณีสำหรับนักเรียน โดยมี ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว  เป็นวิทยากรในการบรรยาย

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 2 303 Share


พิธีมอบศิษย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  จัดพิธีมอบศิษย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง ที่เดินทางมารับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 2 417 Share


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พ.ค.2567 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องงานวิจัยในชั้นเรียน โดย ดร.ภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม  เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการเขียนงานวิจัย การเขียนโครงสร้างรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2567 2 323 Share


KM ด้านการเรียนการสอน

วันที่ 13 พ.ค. 2567 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โดยอาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด  จัดกิจกรรม KM ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ในหัวข้อ "การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)"  ซึ่งมีตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหลักสูตรในการใช้แนวทาง PLC ซึ่งถือเป็นกระบวนการทำงานเชิงคุณภาพ บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2567 2 72 Share


กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566-2570 คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566-2570 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2568) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกำหนดโครงการ และกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2567 2 151 Share


กิจกรรม Social Enterprise ทดลองใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นายพรหมธร พูลสุข นักกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Social Enterprise 1 ทดลองใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม ณ หมู่ที่ 2 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2567 

เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2567 2 108 Share


การสรุปกิจกรรมและนำเสนอผลงานของครูโรเงรียนตำรวจตระเวนชายแดน และพิธีปิดกิจกรรมการอบรม

กิจกรรมวันที่ 3 พ.ค.2567 สำหรับการจัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2567 โดยให้ครูประจำกลุ่มแต่ละรายวิชาได้นำเสนอผลงาน และสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม โดยมีทีมวิทยากรประจำกลุ่มคอยให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ  และสำหรับพิธีปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34 จ.ตาก มาเป็นประธานกล่าวในพิธีปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤษภาคม 2567 2 153 Share


การอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 2 พ.ค.25667 ทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ มรภ.กพ.แม่สอด โดยการบูรณาการศิลปะกับรายวิชาต่างๆ เพื่อให้คุณครูได้นำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน เพื่อให้เกิดความนใจกับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ดังนี้ ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย และผศ.เกรียงไกร กันตีมูล วิชาสังคมศึกษา, ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช และอ.ธารณา สุวรรณเจริญ วิชาภาษาอังกฤษ, อ.กษมา สุรเดชา และครูธีระนัย กลิ่นจันทร์ วิชาภาษาไทย ,อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ และอ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก การผลิตสื่อเพื่อครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และดร.สรวิชญ์ เรือนแก้ว ผอ.รร.รวมไทยพัฒนา 1 พร้อมด้วยทีม ครูมนัสวิชญ์ ศรีเมือง และครูนภัสวรรณ คะอังกุ การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับครูใหญ่

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤษภาคม 2567 2 204 Share


วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะครุศาสตร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ บุคลากรและผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมงานเสวนา "เล่าสู่กันฟัง-ชากังราว" กับเรื่องราวการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเตรียมการเลือก สว.67

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 2 1,336 Share


มีต่อ

รู้จักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อัปเดทใหม่ 2566 มี 3 ประเภท

ใบประกอบวิชาชีพครู เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในการประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย และหลาย ๆ ประเทศ เราอัปเดทข้อมูลในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูกัน...

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 2 297 Share

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ PTRU Model

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เปิดโมเดลผลิตบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ หวังพัฒนาครูมืออาชีพ และจรรยาบรรณ นำนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2566 2 714 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร